Tietosuoja | Unilabs Skip to main content

Tietosuoja

1. Julkinen ilmoitus

Me Unilabsissa välitämme suurella sydämellä. Tämä tarkoittaa, että kulttuuriimme kuuluu suojella sitä, mistä asiakkaamme välittävät eniten, ja tämä koskee tietysti myös henkilötietoja. Olemme organisaatiossamme aina käsitelleet henkilötietoja korkeimpien turvallisuusvaatimusten sekä sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. EU:n tietosuojakehyksen, tai yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR), käyttöönotto toi mukanaan uusia sääntöjä, joita Unilabs noudattaa.

Miten Unilabs suhtautuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen?

Aina kun yhdenkään yrityksemme vastuulle annetaan henkilötietoja, teemme kaikkemme täyttääksemme EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Tämä ei koske pelkästään potilastietojen käsittelyä, vaan käsittelemme samalla huolellisuudella myös tietoja, jotka koskevat organisaatiomme työntekijöitä, asiakkaita, tavarantoimittajia, liikekumppaneita sekä muita tahoja, joiden kanssa teemme yhteistyötä toimintamme puitteissa.

Olemme käyneet GDPR-vaatimukset huolellisesti läpi tietosuoja-alan huippuihin kuuluvan yrityksen kanssa ja perustaneet tietosuojatiimin, jota johtaa konsernin tietosuojavastaava.

Tietojenkäsittely: EU:n yleinen tietosuoja-asetus edellyttää, että henkilötietoja kerätään ja käsitellään oikeudenmukaisesti määriteltyihin, selkeisiin ja laillisiin tarkoituksiin. Käsittelytoimemme luetellaan rekisterissä, ja jokaiselle niistä on selkeä laillinen peruste. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen esimerkiksi sopimuksen täytäntöönpanon tai Unilabsin oikeutettujen etujen tavoittelun vuoksi. Toimimme erityisen huolellisesti luovuttaessamme henkilötietoja kolmansien osapuolien käsiteltäväksi ja varmistamme, että käyttämämme ulkopuoliset tietojenkäsittelijät noudattavat asianmukaista huolellisuutta ja laadittuja sopimuksia käsitellessään tietoja, jotka on annettu heidän vastuulleen.

Läpinäkyvyys: EU:n yleinen tietosuoja-asetus vaatii, että henkilötietoja on hallittava läpi niiden elinkaaren. Lisäksi asetus edellyttää asiaankuuluvista toimista huolehtimista sen takaamiseksi, että henkilötiedot ovat asianmukaisia, olennaisia, täsmällisiä ja ajantasaisia ja että niiden määrä on rajoitettu mahdollisimman vähäiseksi. Henkilötietoja käsitellään konsernimme yrityksissä täysin läpinäkyvästi. Henkilötiedot kartoitetaan, jotta niitä voidaan kerätä, tallentaa, käyttää, muokata tai poistaa GDPR-vaatimusten ja rekisteröidyn pyyntöjen mukaisesti.

Tietoturva: Unilabsissa tietoturvaa pidetään äärimmäisen tärkeänä. Toteutamme kaikki asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaaksemme tietoturvan korkeimman tason ja sen, että henkilötiedot ovat käytettävissä ja suojattuja.

Jos haluat lisätietoa siitä, miten me suhtaudumme uuteen tietosuojalainsäädäntöön, voit lukea myös erillisen EU:n yleistä tietosuoja-asetusta koskevan GDPR FAQ -asiakirjan.

Mitä seuraavaksi?

Teemme Unilabsissa parhaamme tarjotaksemme erinomaisen asiakaskokemuksen. Jatkamme uuden lainsäädännön edellyttämien ylimääräisten toiminnallisten muutosten tekemistä, ja tiedotamme muutoksista konsernimme asiakkaille ja potilaille, kaikille sääntelyviranomaisille sekä muille asiaankuuluville tahoille koko prosessin ajan.

GDPR tarjoaa hienon mahdollisuuden tehdä yhteistyötä terveydenhuolto-organisaatioiden kanssa, jotta voimme tarjota entistä parempia hoivapalveluita henkilöille, jotka antavat henkilötietojensa suojauksen meidän vastuullemme.

Lisätietoa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksista on saatavana Euroopan komission verkkosivuilla osoitteessa https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection.

Jos haluat lisätietoa toimintamme vaatimustenmukaisuudesta, lähetä sähköpostia osoitteeseen dpo@unilabs.com.

Tämä huhtikuussa 2018 julkaistu asiakirja on tarkoitettu ainoastaan tiedoksi, eikä sitä tule käyttää perusteena millekään toimille. Tämän asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa tai poistaa ilman erillistä ilmoitusta.

2. Ilmoitukset

EU:n yleinen tietosuoja-asetus edellyttää, että rekisterinpitäjät antavat rekisteröidyille tietoa tavastaan käsitellä henkilötietoja, käsittelyyn liittyvistä seikoista sekä rekisteröityjen oikeuksista tiiviissä, läpinäkyvässä, selkeässä ja helppokäyttöisessä muodossa ja yksinkertaisella kielellä.

 • Unilabsin ilmoitus terveydenhuollon ammattilaisille eri puolilla maailmaa
 • Unilabsin ilmoitus työnhakijoille eri puolilla maailmaa
 • Unilabsin ilmoitus toimittajille eri puolilla maailmaa
 • Unilabsin ilmoitus tavarantoimittajille eri puolilla maailmaa
 • Unilabsin ilmoitus verkkosivujen käyttäjille eri puolilla maailmaa

3. Tietoa oikeuksistasi

3.1 Pääsy tietoihin. Sinulla on oikeus kysyä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi. Sinulla on oikeus saada tietää, miksi me keräämme henkilötietoja ja miten me käsittelemme niitä, millaisia henkilötietoja me käsittelemme, mille organisaatioille toimitamme henkilötietoja sekä miten keräämiämme henkilötietoja säilytetään.

3.2 Käsittelyn vastustaminen. Sinulla on oikeus vastustaa sellaisten henkilötietojen käsittelyä, joiden kerääminen perustuu meidän oikeutettuun etuumme. Jos meillä kuitenkin on henkilötietojen käsittelyyn pakottava laillinen syy, joka kumoaa etusi, oikeutesi ja vapautesi, meillä saattaa olla oikeus jatkaa henkilötietojesi käsittelyä. Silloin, kun henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, sinulla on oikeus perua aiemmin antamasi suostumus, jonka perusteella Unilabs on käsitellyt henkilötietojasi. Tämä ei vaikuta sellaisiin tietoihin, joita olemme keränneet sinusta ennen suostumuksesi perumista.

3.3 Käsittelyn vastustaminen, kun tietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin. Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä silloin, kun käsittelemme tietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin.

3.4 Tietojen oikaiseminen. Sinulla on oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen oikaisemista, henkilötietojen käsittelyn rajoittamista sekä puutteellisten henkilötietojen täydentämistä.

3.5 Tietojen poistaminen. Sinulla on myös tietyissä olosuhteissa oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista. Näin voidaan toimia esimerkiksi silloin, kun tiedot eivät ole meille enää tarpeellisia.

3.6 Käsittelyn rajoittaminen. Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Tällöin vaarana on kuitenkin se, että emme voi tarjota sinulle palveluitamme silloin, kun henkilötietojesi käsittely on rajoitettua.

3.7 Tietojen siirrettävyys. Tietyissä olosuhteissa sinulla on oikeus tarkastella tietojasi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa (tietojen siirrettävyys) sekä oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Tämä oikeus rajoittuu henkilötietoihin, jotka olet toimittanut meille, jos kyseisiä tietoja käsitellään kanssasi solmitun sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai antamasi suostumuksen perusteella.

3.8 Jos sinulla on kysyttävää tavasta, jolla käsittelemme henkilötietojasi, ota meihin rohkeasti yhteyttä. Yhteystietomme on ilmoitettu ylempänä kohdassa 1. Jos haluat tehdä valituksen tavasta, jolla käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.

4. Evästeet

4.1 Unilabs käyttää evästeitä tietojen keräämiseen ja tallentamiseen. Saatamme käyttää tiedon keräämiseen myös muita teknologisia ratkaisuja (”automaattinen tiedonkeräys”). Tämä saattaa sisältää myös selaimesi lähettämiä henkilötietoja. Noudatamme tällaisten tietojen osalta ruotsalaista sähköistä viestintää koskevaa lakia (SFS 2003:389).

4.2 Käytännössä evästeet ovat lyhyitä komentosarjoja, joita lähetetään tietokoneesi verkkoselaimeen, matkapuhelimeesi tai muuhun käyttämääsi tekniseen laitteeseen. Evästeiden avulla tallennetaan tietoa käyttämääsi tekniseen laitteeseen, eli evästeet toimivat ikään kuin muisteina. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että verkkosivusto muistaa teknisen laitteesi, kun seuraavan kerran vierailet siellä.

On olemassa kahdentyyppisiä evästeitä: istuntokohtaisia ja pysyviä. Istuntokohtaiset evästeet poistuvat käytöstä, kun sammutat teknisen laitteesi selaimen. Pysyvät evästeet pysyvät käytössä pidemmän määritellyn ajanjakson ajan.

4.3 Evästeillä saatetaan kerätä seuraavanlaisia tietoja:

 • Paikannus
 • Vierailun ajankohta, vieraillut sivut ja kullakin verkkosivuston sivulla vietetty aika
 • Viittaavan sivuston tiedot (kuten URI, jonka kautta käyttäjä saapui sivustolle)
 • Toimialue, selaimen tyyppi ja kieli
 • Maa ja aikavyöhyke
 • Napsautuskäyttäytyminen
 • Käyttöjärjestelmän tyyppi
 • Flash-versio, JavaScript-tuki, näytön tarkkuus ja näytön värintoistokyky
 • Verkon sijainti ja IP-osoite
 • Ladatut dokumentit
 • Ulkopuolisille sivustoille johtavien linkkien napsautukset
 • Virheet, joita sattuu, kun käyttäjät täyttävät lomakkeita
 • Videoiden napsautukset
 • Vierityssyvyys
 • Vuorovaikutus sivustokohtaisten pienoisohjelmien kanssa

4.4 Unilabs käyttää evästeitä saadakseen tietoa verkkosivustonsa käytöstä. Keräämämme tiedon avulla voimme parantaa sivustoamme ja palvelujamme. Yleensä voit muokata verkkoselaimesi asetuksia ja poistaa kaikki evästeet käytöstä, kieltäytyä uusista evästeistä tai asettaa laitteesi ilmoittamaan sinulle, kun uusia evästeitä on lähetetty.

4.5 Muokkaa evästeitä verkkoselaimesi asetusten kautta. Jokainen verkkoselain on erilainen, mutta selaimesi Ohje-valikosta (Help) saat aina lisätietoa evästeasetusten muuttamisesta. Jos haluat, että evästeasetukset ovat samat kaikilla käyttämilläsi laitteilla, sinun on muutettava evästeasetuksesi erikseen jokaisessa käyttämässäsi selaimessa. Muista, että jos otat evästeet pois käytöstä, osa verkkosivuston palveluista ei välttämättä toimi kunnolla.

4.6 Tietoja, joita voidaan käyttää verkkosivuston käyttäjien tunnistamiseen, luovutetaan kolmansille osapuolille (Google Analytics). Tietoja, joita ei voida yhdistää käyttäjiin, voidaan myös luovuttaa. Evästeiden avulla kerättyjen tietojen säilytysaika riippuu siitä, kuinka usein vierailet verkkosivustolla.

5. Kysymykset

Ota meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää näistä käytännöistä. Yhteystietomme on ilmoitettu ylempänä kohdassa 1.

Tervetuloa Unilabsin kotisivuille

Jatka konsernin kotisivuille

Tai: valitse unilabsin maakohtaiset kotisivut alla olevalta listalta