Tietosuoja | Unilabs Skip to main content

Tietosuoja

1. Julkinen lausunto

Me Unilabsilla välitämme ISOSTI. Arvostamme syvästi asiakkaillemme tärkeimpiä asioita, mukaan lukien diagnostiikkaan liittyvät arkaluonteiset tiedot ja henkilötietojesi turvallisuuden varmistaminen. Sitoutumisemme alan korkeimpien tietosuojastandardien ylläpitämiseen GDPR:n kaltaisten säännösten mukaisesti korostaa omistautumistamme luottamuksesi ansaitsemiseen ja säilyttämiseen. Ymmärrämme tietojesi suojaamisen tärkeyden, mikä heijastaa vakaata pyrkimystämme suojella luottamustasi brändiimme. Unilabsissa tietosuoja ei ole pelkästään prioriteetti – se on perustavanlaatuinen sitoumus, jonka takana seisomme ylpeinä. 

Mikä on Unilabsin suhde GDPR:ään?

Unilabs on täysin sitoutunut GDPR:n vaatimusten noudattamiseen kaikissa yksiköissään. Olipa kyse sitten potilastiedoista, työntekijätiedoista, asiakastiedoista, toimittajatiedoista tai muista liiketoimintaamme liittyvistä henkilötiedoista, asetamme etusijalle GDPR:n velvoitteiden ja eettisten perusperiaatteiden noudattamisen.
Konsernin tietosuojavastaavan valvoma omistautunut tietosuoja-asiantuntijatiimimme varmistaa, että parhaita käytäntöjä sovelletaan johdonmukaisesti koko Unilabs-konsernissa ja että tähän liittyvää työtä parannetaan jatkuvasti. Voit luottaa siihen, että henkilötietojasi käsitellään erittäin huolellisesti ja GDPR-standardeja tiukasti noudattaen.
 

Tietojenkäsittely: GDPR:n mukaan Unilabsilla on oikeus kerätä ja käsitellä henkilötietoja vain tarkasti määriteltyihin ja laillisiin tarkoituksiin. Kirjaamme erilliseen tietokantaan kaikki käsittelytoimet (ROPA). Tietokannassa kuvataan jokainen käsittelytoimi sekä sen tarkoitus ja oikeusperusta. Tätä tietokantaa tarkistetaan säännöllisesti muuttuvien työkäytäntöjen huomioon ottamiseksi. Kun hyödynnämme kolmansia osapuolia ja pyydämme niitä käsittelemään henkilötietoja puolestamme, noudatamme äärimmäistä varovaisuutta. Solmimme sopimusperusteisia tietojenkäsittelysopimuksia varmistaaksemme sen, että rekisteröityjen oikeuksia kunnioitetaan, ja noudatamme asianmukaista huolellisuutta varmistaaksemme, että tietojen käsittelijät voivat täyttää GDPR-velvoitteensa ja toimia niiden mukaisesti.

Avoimuus: GDPR edellyttää, että käytössä on asianmukaiset toimenpiteet, joilla henkilötietoja hallitaan niiden elinkaaren aikana. Unilabs soveltaa valvontatoimia, joilla:

 • varmistetaan, että henkilötietoja kerätään vain vähimmäismäärä
 • mahdollistetaan henkilötietojen korjaaminen ja ajan tasalla pitäminen ja 
 • varmistetaan henkilötietojen hävittäminen, kun niitä ei enää tarvita tai ne eivät ole enää merkityksellisiä.  

Unilabs on täysin avoin sen suhteen, miten konserniyhtiöt käsittelevät henkilötietoja. Henkilötiedot yhdistetään indeksoiden siten, että tällaisia tietoja voidaan kerätä, tallentaa, käyttää, muuttaa tai poistaa GDPR:n vaatimusten ja rekisteröityjen pyyntöjen mukaisesti.
 

Tietoturva: Unilabsilla tietoturva on ensiarvoisen tärkeää.  Arvioimme ja kehitämme jatkuvasti turvajärjestelmiämme, organisaatiotason toimenpiteitämme ja työkäytäntöjämme, jotta uhat aiheuttavat meille mahdollisimman pienen riskin. Toteuttamalla alan tiukimmat tietoturvan valvontatoimet varmistamme, että henkilötiedot ovat aina yrityksen saatavilla, samalla kun suojaamme niitä jatkuvasti pahantahtoisilta toimijoilta. 

Mitä seuraavaksi?

Unilabsilla erinomaisen asiakaskokemuksen tarjoaminen on ensisijaisen tärkeää. Olemme sitoutuneet toteuttamaan toiminnallisia muutoksia, jotka noudattavat GDPR:ää ja maakohtaista terveyslainsäädäntöä.  Sitoudumme myös pitämään kaikki asiakkaamme, potilaamme ja palveluntarjoajamme riippumatta heidän sijoittautumispaikastaan, ja kaikki paikalliset sääntelyviranomaiset ajan tasalla tästä kehityksestä.


Lisätietoja vaatimustenmukaisuuden toteutustavoistamme saat lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen dpo@unilabs.com.

 

2. Ilmoitukset

GDPR edellyttää, että rekisterinpitäjät antavat rekisteröidyille tietoa heidän tietojensa käsittelystä ja siihen liittyvistä asioista sekä rekisteröityjen oikeuksista tiivistetyssä, avoimessa, selkeässä ja helposti saatavilla olevassa muodossa selkokielisesti.

3. Tietoa oikeuksistasi

GDPR-lainsäädännön mukaan jokaisella rekisteröidyllä henkilöllä on eri oikeuksia omien tietojensa käsittelyn suhteen. Rekisteröityjen tulisi olla tiedostaa, että heidän GDPR:n mukaiset uudet oikeutensa eivät aina ole "ehdottomia" ja että niihin sovelletaan rajoituksia, jotka on erikseen määritelty säädöksen tekstissä, esimerkiksi oikeutta tietojen poistamiseen ei ehkä sovelleta, jos se ei ole yleisen edun mukaista tai jos tiedot ovat merkityksellisiä oikeusistuimessa käsiteltävän asian kannalta.

Alla on yhteenveto tärkeimmistä asiaankuuluvista tiedoista. Voit halutessasi kuitenkin ottaa yhteyttä GDPR-lainsäädäntöelimeen tämän URL-osoitteen kautta:  https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en.

3.1 Pääsy tietoihin. Sinulla on oikeus pyytää tietoa siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja, sekä pyytää pääsyä näihin henkilötietoihin. Sinulla on oikeus tietää, miksi keräämme henkilötietoja ja miten käsittelemme niitä, millaisia henkilötietoja käsittelemme, mitkä organisaatiot vastaanottavat henkilötietoja ja miten henkilötietoja säilytetään.

3.2 Käsittelyn vastustaminen. Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu oikeutettuihin etuihimme. Jos meillä on kuitenkin pakottavia laillisia perusteita, jotka syrjäyttävät sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, meillä voi olla oikeus jatkaa tietojen käsittelyä. Jos tietojen käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus siihen, että Unilabs käyttää henkilötietojasi. Tämä ei vaikuta sinua koskevien tietojen käyttöön ennen suostumuksen peruuttamista.

3.3 Suoramarkkinointia varten tapahtuvan tietojen käsittelyn vastustaminen. Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

3.4 Oikaisu. Sinulla on oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen oikaisemista, tietojen käsittelyn rajoittamista ja puutteellisten henkilötietojen täydentämistä.

3.5 Poistaminen. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista tietyissä olosuhteissa, esimerkiksi jos tietoja ei enää tarvita.

3.6 Käsittelyn rajoittaminen. Sinulla on oikeus pyytää, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan. Riskinä on tällöin, että emme pysty tarjoamaan sinulle palveluitamme tietojen käsittelyn rajoittamisen aikana.

3.7 Tietojen siirrettävyys. Joissakin tilanteissa sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi jäsennellyssä, yleisesti käytössä olevassa ja koneellisesti luettavassa muodossa (tietojen siirrettävyys) ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Tämä oikeus rajoittuu meille antamiisi henkilötietoihin, jos niitä käsitellään kanssasi tehdyn sopimuksen täyttämiseksi tai suostumuksesi perusteella.

3.8 Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelytavoistamme, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteella dpo@unilabs.com. Jos haluat tehdä valituksen tavasta, jolla käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus tehdä se lainkäyttöalueesi tietosuojaviranomaiselle.  
Katso:  https://www.gdprregister.eu/gdpr/dpa-gdpr/.

4. Evästeet

4.1 Unilabs käyttää evästeitä tietojen vastaanottamiseen ja tallentamiseen, ja voimme käyttää myös muita tekniikoita tietojen vastaanottamiseen ("automaattinen tiedonkeruu"). Tähän voi sisältyä selaimesi sisältämiä henkilökohtaisia tietoja.

4.2 Yleisesti ottaen evästeet ovat pieniä komentosarjoja, jotka lähetetään tietokoneesi verkkoselaimeen, matkapuhelimeesi tai muihin käyttämiisi teknisiin laitteisiin. Evästeet tallentavat tietoja tekniseen laitteeseen ja toimivat muistina, mikä merkitsee sitä, että tekninen laitteesi muistetaan, kun vierailet verkkosivustolla uudelleen.

Evästeitä on kahdenlaisia, istuntoevästeitä ja pysyviä evästeitä. Istuntoevästeet ovat olemassa vain siihen asti, kunnes suljet teknisen laitteen verkkoselaimen. Pysyvät evästeet ovat olemassa pidemmän, määritellyn ajan.

4.3 Evästeiden keräämiin tietoihin voivat kuulua seuraavat:

 • Maantieteellinen sijainti
 • Vierailun ajankohta, vieraillut sivut ja kullakin verkkosivun sivulla vietetty aika
 • Viittaavat sivuston tiedot (kuten URI, jonka kautta käyttäjä saapui tälle sivustolle)
 • Verkkotunnus, selaimen tyyppi ja kieli
 • Maa ja aikavyöhyke
 • Napsautustoiminta
 • Käyttöjärjestelmän tyyppi
 • Flash-versio, JavaScript-tuki, näytön tarkkuus ja näytön värinkäsittelykyky
 • Verkon sijainti ja IP-osoite.
 • Ladatut tiedostot
 • Ulkoisille verkkosivustoille johtavien linkkien napsautukset
 • Virheet, jotka ilmenivät kun käyttäjät täyttävät lomakkeita
 • Videoiden napsautukset
 • Vieritystoiminnan syvyys
 • Vuorovaikutukset sivustokohtaisten pienoisohjelmien kanssa

4.4 Unilabs käyttää evästeitä saadakseen tietoa verkkosivuston käytöstä. Tiedot auttavat meitä kehittämään sivustoamme ja palveluitamme edelleen. Voit yleensä muuttaa verkkoselaimesi asetuksia poistaaksesi kaikki evästeet käytöstä, kieltäytyäksesi uusista evästeistä tai saadaksesi laitteesi antamaan varoituksen, kun uusia evästeitä lähetetään.

4.5 Voit muokata evästeitä käyttämällä selaimen asetuksia. Jokainen verkkoselain on erilainen, mutta selaimesi Ohje-valikosta saat lisätietoja evästeiden muuttamisesta. Evästeiden muuttaminen on tehtävä jokaisella käyttämälläsi selaimella, jos haluat evästeasetusten olevan samat. Jos poistat evästeet käytöstä, sinun on tiedostettava, että jotkin verkkosivuston palvelut eivät välttämättä toimi oikein.

4.6 Tiedot, joiden avulla verkkosivuston käyttäjät voidaan tunnistaa, luovutetaan kolmansille osapuolille (Google Analytics). Sellaisia tietoja, joita ei voida yhdistää käyttäjän henkilöllisyyteen, voidaan luovuttaa. Evästeistä saatujen tietojen säilytysaika riippuu siitä, kuinka usein vierailet verkkosivustolla.

5. Lisäkysymykset

Ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteella dpo@unilabs.com, jos sinulla on kysyttävää tästä käytännöstä. 

Tervetuloa Unilabsin kotisivuille

Jatka konsernin kotisivuille

Tai: valitse unilabsin maakohtaiset kotisivut alla olevalta listalta