Oikeudellinen Huomautus | Unilabs Skip to main content

Oikeudellinen Huomautus

1. Taustatietoa

1.1 Unilabs AB, rekisterinumero 556118-7179, (jäljempänä myös ”me”, ”meidän” tai ”meitä”) tuottaa ja ylläpitää verkkosivustoa www.unilabs.com. Tämä sivu sisältää Unilabsin oikeudellisen huomautuksen. Tämä oikeudellinen huomautus on Unilabsin ja verkkosivuston käyttäjien (jäljempänä myös ”sinä” eri taivutusmuodoissa) välinen sopimus.

2. Tietoa oikeudellisesta huomautuksesta

2.1 Kun käytät verkkosivustoamme, sinun on hyväksyttävä tämä oikeudellinen huomautus. Siksi pyydämme sinua lukemaan oikeudellisen huomautuksen huolellisesti ja hyväksymään sen ennen kuin alat käyttää verkkosivustoa. Jos et hyväksy tätä oikeudellista huomautusta, älä käytä verkkosivustoamme.

3. Vastuuvapauslauseke

3.1 Unilabs ei ole vastuussa mistään toimista, joihin on ryhdytty tämän verkkosivuston sisältämien tietojen perusteella. Tätä sovelletaan riippumatta siitä, perustuvatko toimet suoraan verkkosivuston sisältämiin tietoihin vai ovatko toimet vain seurausta niistä.

3.2 Verkkosivuston sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu neuvoiksi tai suosituksiksi. Verkkosivuston sisältämät tiedot on tarkoitettu yleisluontoisiksi tiedoiksi. Mitä tulee lääketieteelliseen tietoon, verkkosivuston sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu lääketieteellisen tiedon korvikkeeksi. Sekä potilaiden että terveydenhuollon ammattilaisten tulee hankkia asianmukaiset tiedot sääntelyviranomaisilta ja paikallisista lääketieteellisistä lähteistä, eikä heidän tule ryhtyä mihinkään toimiin tämän verkkosivuston sisältämien tietojen perusteella.

4. Käyttäjien toiminta

4.1 Kun käytät verkkosivustoamme, alla kuvatut ehdot koskevat sinua ja sinun on noudatettava niitä jatkuvasti, jos haluat jatkaa verkkosivustomme käyttämistä.

Sinulla ei ole lupaa rikkoa tätä oikeudellista huomautusta.

Sinulla ei ole lupaa väärinkäyttää verkkosivustoamme tietoisesti lataamalla/lisäämällä sivustolle viruksia tai muuta haitallista taikka teknisesti vahingollista materiaalia.

Sinulla ei ole lupaa yrittää oikeudetonta pääsyä verkkosivustollemme tai millekään muulle palvelimelle tai muuhun tietokantaan, joka on yhteydessä verkkosivustoomme.

Sinulla ei ole lupaa kerätä automaattisesti mitään tietoja verkkosivustoltamme.

5. Immateriaalioikeudet

5.1 Unilabs omistaa verkkosivujensa kaikki immateriaalioikeudet, mukaan lukien (mutta rajoittumatta niihin) verkkosivustolla julkaistu materiaali sekä kaikki verkkosivuston sisältämät asiakirjat, tiedostot, tekstit, kuvat, grafiikat, laitteet, tuotteiden nimet ja koodit. Verkkosivuston omistavat yleisesti Unilabs tai sen kolmannen osapuolen palveluntarjoaja. Tekijänoikeuslait suojaavat verkkosivuston sisältämiä teoksia kaikkialla maailmassa.

5.2 Sinulla on lupa tulostaa yksi kopio verkkosivuston sisältämistä asiakirjoista sekä ladata katkelmia ja asiakirjoja tarpeesi mukaan edellyttäen, että tämä ei tapahdu kaupalliseen käyttöön ja että tulosteilla tai kopioilla ei rikota alkuperäisten asiakirjojen tekijänoikeuksia. Unilabsin tavaramerkkiä tai logoja ei saa käyttää ilman meidän kirjallista suostumustamme.

5.3 Verkkosivuston minkään sisällön kopioiminen, pois lukien yllä mainitut, on kiellettyä. Tämä koskee kaavioita, kuvituskuvia, valokuvia, videoita, äänikatkelmia tai muita tekstistä irrallisia grafiikoita.

5.4 Jos verkkosivustolla saatavilla olevan tiedon omistaa kolmas osapuoli, sinun on hankittava lupa tältä kolmannelta osapuolelta. Unilabs ei voi taata sinulle oikeutta käyttää tällaista tietoa.

5.5 Mitään verkkosivustolla ilmoitettua ei tule pitää luvan tai minkään muunlaisen oikeuden myöntämisenä.

6. Käyttäjien luoma sisältö

6.1 Jos tuotat verkkosivustolle aineistoa, kuten kommentteja, kysymyksiä tai tekniikoiden kuvauksia, olet yksin vastuussa tästä tiedosta. Samalla vakuutat, että julkaisemasi tieto ei ole luottamuksellista ja että tieto on sovellettavien lakien ja asetusten mukaista. Lisäksi vakuutat, että julkaisemasi tieto ei loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia.

6.2 Unilabs ei ole vastuussa sinun toimittamastasi aineistosta. Pidätämme oikeuden muokata, poistaa ja kieltäytyä julkaisemasta verkkosivuillamme mitä tahansa aineistoa ilman erillistä ilmoitusta. Tästä huolimatta emme takaa poistavamme tai muokkaavamme mitään tiettyä käyttäjien toimittamaa sisältöä. Unilabs ei siis ole velvollinen jatkamaan käyttäjien tuottaman tiedon sallimista, muokkaamista tai poistamista.

6.3 Unilabsilla on oikeus luovuttaa henkilötietosi kolmannelle osapuolelle, joka väittää, että verkkosivustollamme julkaisemasi tieto loukkaa hänen oikeuksiaan.

7. Sovellettava laki ja erimielisyydet

7.1 Näihin yleisiin ehtoihin ja kaikkiin niistä mahdollisesti syntyviin erimielisyyksiin sovelletaan Ruotsin lakia.

8. Vastuumme

8.1 Täten rajaamme vastuualueemme ulkopuolelle lain sallimissa rajoissa seuraavat seikat:

Vastuu mistään suorista tai epäsuorista verkkosivustoomme liittyvistä käyttäjälle aiheutuneista tappioista tai vahingoista. Tämä kattaa kyvyttömyyden käyttää verkkosivustoa, verkkosivustoon liittyvien sivustojen käytön sekä verkkosivuston sisältämän aineiston käytön. Unilabs ei myöskään ole vastuussa tappioista tai vahingoista, jotka johtuvat viruksista tai muusta teknologisesti vahingollisesta materiaalista.
Yritys ei ole missään määrin vastuussa tulonmenetyksestä, liiketoiminnan menetyksestä, voittojen tai sopimusten menetyksestä, odotettujen säästöjen menetyksestä, tietojen menetyksestä, liikearvon menetyksestä, menetetystä johtamis- tai toimistotyöhön kuluneesta ajasta tai mistään muunlaisista menetyksistä tai vahingoista. Sillä ei ole merkitystä, onko vahingon tai menetyksen syynä oikeudenloukkaus, sopimusrikkomus tai muu seikka. Yritys ei myöskään ole vastuussa huolimattomuudesta johtuvista tai ennakoitavissa olevista vahingoista.

8.2 Vastuunrajoitus ei vaikuta vastuisiin, joita ei voida sovellettavan lain vuoksi sulkea pois.

9. Muutokset ja verkkosivuston käytettävyys

9.1 Unilabsilla on oikeus tehdä muutoksia verkkosivustoonsa tai tähän oikeudelliseen huomautukseen ilman erillistä ilmoitusta. Kaikki tällaiset muutokset, muokkaukset tai päivitykset tulevat voimaan heti, kun ne on julkaistu verkkosivustolla.

9.2 Unilabs ei voi taata, että verkkosivusto on käytettävissä kaikkina aikoina, emmekä me ole vastuussa sinulle, jos verkkosivu ei jonakin ajankohtana ole käytettävissäsi.

10. Linkitetyt sivustot

10.1 Unilabs saattaa tarjota linkkejä ulkopuolisille sivustoille. Emme ole vastuussa mistään tällaisten sivustojen sisältämästä tiedosta, eikä meillä ole mahdollisuutta vaikuttaa tällaisten sivustojen sisältöön.
 

Tervetuloa Unilabsin kotisivuille

Jatka konsernin kotisivuille

Tai: valitse unilabsin maakohtaiset kotisivut alla olevalta listalta