Työskentely Unilabsilla | Unilabs Skip to main content

Työskentely Unilabsilla

infographic


Unilabsissa työskenteleminen tarkoittaa sen ymmärtämistä, että tehtävänämme ei ole pelkästään ottaa kuvia tai valmistaa testituloksia. Tehtävänämme on tuottaa potilaillemme ja hoitohenkilökunnallemme konkreettisia vastauksia, joiden pohjalta voidaan ryhtyä toimeen. Työmme parantaa ihmisten elämänlaatua. Mielestämme tämä on hieno etuoikeus, joka on saavutettu työmme laadulla ja asiakkaidemme luottamuksella.


Ajattelutapamme on tehnyt meistä Euroopan johtavan diagnostiikkayrityksen; me ymmärrämme, että johtavana diagnostiikkapalvelujen tarjoajana meiltä edellytetään huippuosaamista ei ainoastaan diagnostiikan, vaan myös palvelun saralla.

Niin tutkijat yli tuhannessa konsernimme toimipaikassa, laboratoriossa ja kuvantamiskeskuksessa kuin samalla intohimolla työhönsä suhtautuvat tukihenkilöt puhelinpalveluissa ja palvelinhuoneissa noudattavat yrityksemme suurella sydämellä välittämistä edistävää CARE BIG -kulttuuria sekä kulttuuriamme kehittäviä toimintatapoja (Culture Building Behaviours), jotka haastavat meidät keksimään uusia keinoja parantaa tarjoamiamme palveluita.

Kulttuuriamme kehittävät toimintatavat (Culture Building Behaviours):

Kulttuuriamme kehittävät toimintatavat (Culture Building Behaviours):

  • Asetu asiakkaasi asemaan (Walk In Your Customers’ Shoes)
  • Tuokaa esiin toistenne parhaat puolet (Bring Out The Best In Each Other)
  • Kokeile uusia asioita (Try New Stuff)
  • Vaikuta asioihin (Make A Difference)

Unilabsissa työskenteleminen tarkoittaa siis itsensä ylittämistä, tehostamismahdollisuuksien havaitsemista tai jopa täysin uuden lähestymistavan kokeilemista diagnostiikkaamme pohjautuvan hoidon kehittämiseksi.

Henkilöstöstä huolehtiminen

Unilabsissa uskotaan, että huipputason diagnostiikassa on enemmän merkitystä ihmisillä kuin laitteilla, joita ihmiset käyttävät. Tämän vuoksi pyrimme suunniteltujen toimien avulla pitämään työntekijämme yhtä tyytyväisinä kuin asiakkaamme.

  • Unilabsissa kaikki urat alkavat kuuden kuukauden perehdytysprosessilla, jonka aikana jokaiselle uudelle työntekijälle esitellään kollegat sekä annetaan kaikki tuki ja tiedot, joita he tarvitsevat menestyäkseen osana tiimiämme.
  • Vuosittaisten arviointien avulla varmistetaan sekä työntekijää että Unilabsia hyödyttävien selkeiden tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen.
  • Työtyytyväisyyskyselyt antavat meille tietoa, jonka avulla voimme olla jatkossakin palkitseva ja kiinnostava työpaikka kaikille työntekijöillemme.

Tervetuloa Unilabsin kotisivuille

Jatka konsernin kotisivuille

Tai: valitse unilabsin maakohtaiset kotisivut alla olevalta listalta